$groepname > $rubriekname: $artikel"; $keywords = str_replace(" ", ",", $artikel); } $groepname = ""; $rubriekname = ""; $groep = $groep_oud; $rubriek = $rubriek_oud; ?> <? echo"$title"; ?> "> " /> ,adverteren,tweedehands,spullen,marktman,gratis,kopen,verkopen,aanbieden,aangeboden,zgan,te,koop,tekoop,advertentie" />
" bgcolor="">
" bgcolor="">
" width="98%"> ">
Home    >    Rubrieken    >    Uw zoekopdracht:


"0") { $rtel = ceil($rijtel / $max); if(empty($page) OR $page > $rtel) { $page = 1; } $start = $page - 3; if($start < "1") { $start = "1"; } for ($p = $start; $p <= ($page + 3) AND $p <= $rtel; $p++) { if ($page == $p) $pages[$p] = "$p"; else $pages[$p] = "$p"; } $pages = implode(" | ", $pages); $vorige = ($page - 1) ? "< Vorige" : ""; $volgende = ($page-ceil($rtel)) ? "Volgende >" : ""; $begin = ($page != "1") ? "Begin |" : ""; $eind = ($page != $rtel) ? "| Eind" : ""; $navigation = "$begin $vorige       Pagina:  $pages       $volgende $eind"; } $van = ($page - 1) * $max; $select="SELECT * FROM adverteren WHERE 1 and groep LIKE '$groep' and mailcheck LIKE '1' and (artikel like '%$key%' or text like '%$key%' or email like '$email' or email like '%$key%') order by datecode DESC LIMIT $van, $max"; $result = mysql_query($select); if ($result) { if ($groepname == '') { $groepname=Allen; } echo " "; while ($r = mysql_fetch_array($result)) { $id = $r["id"]; $views = $r["views"]; $type = $r["type"]; $groep = $r["groep"]; $rubriek = $r["rubriek"]; $prijs = $r["prijs"]; $foto = $r["foto"]; $fotoserver= $r["fotoserver"]; $artikel = $r["artikel"]; $date = $r["date"]; $views = $r["views"]; $hl = $r["hl"]; $artikel = stripslashes($artikel); $prijs = stripslashes($prijs); if ($fotoserver == "1") { $foto="Ja"; } if ($foto == "Geen foto") { $foto="Nee"; } $wcfcolor=$windowcontentframecolor; if ($hl == "0") { $windowcontentframecolor=$wcfcolor; $font=''; } if ($hl == "1") { $windowcontentframecolor=blue; $font=''; } if ($type == '1') { $typename = 'Aangeboden'; } if ($type == '2') { $typename = 'Gevraagd'; } echo " "; } } echo"
Type Artikel Prijs Geplaatst Views Foto
$font$typename $font$artikel $font$prijs $font$date $font$views $font$foto

$navigation
"; if (empty($id)) { echo"
Terug

Geen artikelen gevonden met het woord '$key' in de groep '$groepname'

"; } if ($from == 'zoekhulp') { } ?>