"; } if ($formname == "partacces") { Setcookie("form_email", $email, Time()+31104000); Setcookie("form_adcode", $niks, Time()+31104000); Setcookie("form_toegang", partacces, Time()+31104000); echo""; } if ($formname == "fullacces") { Setcookie("form_email", $email, Time()+31104000); Setcookie("form_adcode", $adcode, Time()+31104000); Setcookie("form_toegang", partacces, Time()+31104000); echo""; } include "dbconfig.php"; mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword); $query = "SELECT * FROM adverteren WHERE email='$form_email' AND adcode='$form_adcode'"; $result = mysql_db_query($dbname2, $query); if ($result) { $r = mysql_fetch_array($result); $groepcheck = $r["groep"]; } if (!empty($groepcheck)) { $form_toegang = "fullacces"; } ?> Gratis adverteren met tweedehands spullen op Marktman.nl
" bgcolor="">
" bgcolor="">
" width="98%"> ">
Home    >    Rubrieken    >    Advertentie plaatsen


"> Advertentie plaatsen:
>

Nieuwe groep aanmaken? Klik hier!

>

Klik hier voor een overzicht van alle rubrieken.

"> Mijn advertenties, biedingen en favorieten:
>
Uitleg
Hieronder treft u een overzicht aan van de door u geplaatste advertenties. Deze zijn alleen zichtbaar als u met de computer waarop u nu werkt ook daadwerkelijk een advertentie heeft geplaatst, of uw e-mailadres heeft opgegeven. Dit systeem werkt namelijk met Internet Cookies.

Volledige toegankelijkheid
Als u op dit moment op een eigen veilige computer werkt kunt u ervoor kiezen om uw advertenties volledig toegankelijk te maken. Dat betekent dat u zonder in te loggen vanaf deze computer uw advertenties kunt verwijderen, aanpassen en vernieuwen. Vul hiervoor uw e-mailadres en een AdCode van één van uw advertenties in en klik op Ga verder...

Verwijderd u de advertentie behorende bij de gebruikte AdCode dan zult u voor volledige toegang tot de resterende advertenties opnieuw een Adcode van één van die andere advertenties op moeten geven!
E-mail adres: AdCode: "; ?>

Gedeeltelijke toegankelijkheid
Als u enkel uw advertenties wilt weergeven in een overzicht geeft u dan alleen uw email adres op en klik op Ga verder...
E-mail adres: U heeft nu: "; if ($form_toegang == "fullacces") { echo"Volledige toegankelijkheid"; } if ($form_toegang == "partacces") { echo"Gedeeltelijke toegankelijkheid"; } if ($form_toegang == "") { echo"Geen toegankelijkheid"; } else { echo"
Reset alle toegankelijkheid vanaf deze computer: Klik hier"; } echo"

"; include "dbconfig.php"; $db = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword); mysql_select_db("$dbname2");// Connect gebeuren. $select="SELECT * FROM adverteren WHERE email = '$form_email' order by id DESC limit 0, 100"; $result = mysql_query($select); if ($result) { if ($groepname == '') { $groepname=Allen; } echo "
"; while ($r = mysql_fetch_array($result)) { $id = $r["id"]; $email = $r["email"]; $mailcheck = $r["mailcheck"]; $adcode = $r["adcode"]; $views = $r["views"]; $type = $r["type"]; $groep = $r["groep"]; $rubriek = $r["rubriek"]; $prijs = $r["prijs"]; $foto = $r["foto"]; $fotoserver= $r["fotoserver"]; $artikel = $r["artikel"]; $date = $r["date"]; $views = $r["views"]; $artikel = stripslashes($artikel); $prijs = stripslashes($prijs); $wcfcolor=$windowcontentframecolor; include"rubr/gegevens.php"; if ($form_toegang == "fullacces") { if ($mailcheck != 1) { $activatelink = "| Off"; } else { $activatelink="| OK"; } echo " "; } else { if ($mailcheck != 1) { $activatelink = '| Off'; } else { $activatelink="| OK"; } echo " "; } } } if (empty($id)) { echo" "; } echo"
Mijn advertenties:
Opties Artikel Rubriek Geplaatst Views
Omhoog | Wijzig | Wis $activatelink $font$artikel $font$rubriekname $font$date $font$views
Wis | Wijzig | Omhoog $activatelink $font$artikel $font$rubriekname $font$date $font$views
Wis | Wijzig | Omhoog
Geen advertenties gevonden!
"; //############ begin biedingen van user ##################### if(empty($form_email)) { $form_email="adf"; } $select="SELECT * FROM adverteren WHERE emailbieder = '$form_email' order by id DESC limit 0, 150"; $result = mysql_query($select); if ($result) { if ($groepname == '') { $groepname=Allen; } echo "

"; while ($r = mysql_fetch_array($result)) { $id = $r["id"]; $views = $r["views"]; $type = $r["type"]; $groep = $r["groep"]; $rubriek = $r["rubriek"]; $prijs = $r["prijs"]; $foto = $r["foto"]; $fotoserver= $r["fotoserver"]; $link = $r["link"]; $rubriek = $r["rubriek"]; $artikel = $r["artikel"]; $text = $r["text"]; $bod = $r["bod"]; $date = $r["date"]; $views = $r["views"]; $hl = $r["hl"]; include "rubr/gegevens.php"; $artikel = stripslashes($artikel); $prijs = stripslashes($prijs); if ($fotoserver == "1") { $foto="Ja"; } if ($foto == "Geen foto") { $foto="Nee"; } $texttitle = substr ("$text", 0, 180); $texttitle = str_replace ("\"",""",$texttitle); include"rubr/gegevens.php"; echo " "; } } if (empty($id)) { echo" "; } echo"
Mijn biedingen:
Type Artikel Prijs Geplaatst Bod Foto
$font$typename $age $font $artikel $font$prijs $font$date $font$bod $font$foto
Geen advertenties gevonden!


Favoriete advertenties op Marktman

$max Vanaf nu kunt u uw favoriete advertenties met één klik opslaan in het geheugen van Marktman.nl.
U kunt 10 advertenties opslaan, deze worden zichtbaar in het blok Favorieten links in beeld onder het blok Rubrieken.
Na het klikken op DEL verwijderd u de betreffende favoriet uit het geheugen.

De favorieten werken met internet cookies, als u deze niet heeft ingeschakeld zult u geen gebruik kunnen maken van deze functie, tevens zullen uw favorieten na het verwijderen van uw cookies ook verwijderd zijn. Uw favorieten zijn daarom ook gebonden aan de computer die u op dat moment gebruikt.

Huidige favorieten:
"; if (isset($favid1)) { echo"$favartikel1 DEL"; } if (isset($favid2)) { echo"$favartikel2 DEL"; } if (isset($favid3)) { echo"$favartikel3 DEL"; } if (isset($favid4)) { echo"$favartikel4 DEL"; } if (isset($favid5)) { echo"$favartikel5 DEL"; } if (isset($favid6)) { echo"$favartikel6 DEL"; } if (isset($favid7)) { echo"$favartikel7 DEL"; } if (isset($favid8)) { echo"$favartikel8 DEL"; } if (isset($favid9)) { echo"$favartikel9 DEL"; } if (isset($favid10)) { echo"$favartikel10 DEL"; } echo"

"; ?>